O nás

skola1-1.jpg


ZŠ a MŠ Čtyřlístek, s.r.o. pořádá Letní dětský tábor 2014 - Boj o přežití

ve dnech 14. 7. - 22. 7. 2014 v rekreačním středisku Chata pod Tesákem, Chvalčov

Více informací a přihlášku naleznete ZDEUpozornění: Kroužek FLORBAL bude z provozních důvodů ve druhém pololetí v PONDĚLÍ od 14:55 hod. (odchod ze školy) do 16:00 hod.

Děkuji za pochopení A. Pavelková


Zápis do 1. třídy šk. roku 2014 / 2015

proběhne dne 5. 2. 2014 od 15.30 do 18.00 hodin a také 12. 2. 2014 od 15.30 do 17.30

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ a bližší informace ZDE

1. třída ve šk. roce 2014 / 2015

Bližší informace ZDE

Zápisní list pro šk. rok 2014 / 2015

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Bližší informace a možnost stažení ZDE 

Poukaz na školné - bližší informace

Poukaz na školné 0 Kč PRO JEDNO DÍTĚ NA 5 MĚSÍCŮ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V HODNOTĚ 7500 KČ, je určen jen pro nové žáky.


VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČTYŘLÍSTEK, s.r.o.

Video o nás naleznete zde

Základní škola vznikla v roce 1993. Je úplnou školou s devíti postupnými ročníky (maximálně 150 žáků). Škola udržuje malé počty žáků ve třídách tak, aby bylo možné k dětem přistupovat individuálně. S nižším počtem žáků ve třídách počítáme i v případě, že se budou jinde naplňovat třídy až na 30 žáků. Vyučování začínáme v prvním až pátém ročníku většinou v 8.55 hodin, v šestém až devátém v 8.00 hodin. O vaše děti, pokud máte zájem, jsme schopni se postarat v době od 7:00 do 17:00 hodin. V odpoledních hodinách je v provozu Školní družina (ŠD) a Školní klub (ŠK) a děti mohou navštěvovat různé kroužky. V naší škole máme malé počty žáků ve třídách, zaměřujeme se na vytvoření partnerského přístupu k dětem a snažíme se stimulovat vnitřní motivaci žáků k učení. Máme zde skvělou rodinnou atmosféru, vzájemně se velmi dobře známe a respektujeme.

Od nového školního roku 2012 – 2013 nabízíme možnost zvýšení intenzity výuky jazyka anglického ve všech ročnících ve spolupráci s rodilým vyučujícím společnosti Wattsenglish.

Nabízíme nadstandard:

Nové a moderní vzdělávací prostory

 • notebooky ve vyučování;
 • připojení k INT v každé třídě;
 • bezbariérový přístup;
 • možnost výběru z 6 jídel (rodiče mohou elektronicky objednat) a z několika salátů v moderní jídelně;
 • využití sportovního areálu v blízkosti pro výuku TV (pro I. stupeň v každém ročníku po celý rok výuka plavání, na II. stupni výuka bruslení, plavání, využití sportovní haly, atletického stadionu, tenisové haly a venkovního koupaliště);
 • využití velké plochy na parkování, blízkost nákupního centra.

Výuka

 • malé počty žáků ve třídách, rodinné prostředí, absence anonymity dítěte;
 • individuální práce s žáky se specifickými poruchami učení, s žáky průměrnými i se žáky nadanými;
 • vytváříme prostředí pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků (odborní garanti prof. RNDr. Josef Molnár, CSc., Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, PhDr. Eva Vondráková, předsedkyně Společnosti pro talent a nadání – Praha, psycholožka);
 • zvýšená dotace výuky jazyka anglického od první třídy a výuky na počítači (od páté třídy);
 • rozvoj osobního maxima dítěte v nedirektivním přístupu výuky v přátelské a tvůrčí atmosféře;
 • vypracovaný systém písemných prací dle dopředu daných kriterií a možnost opravných prací;
 • slovní hodnocení na prvním stupni, kombinované (slovní hodnocení a známka) na druhém stupni;
 • zapojení žáků a učitelů do zahraničních projektů, výměnné pobyty žáků a učitelů;
 • možnost využití speciálního pedagoga a logopeda (pracují denně přímo ve škole);
 • dlouhodobá a cílená příprava na volbu povolání;
 • na přání rodičů dohlédneme na plnění domácích úkolů v rámci využití pozdějšího času v ŠD a ŠK.

Komunikace s rodiči

 • odebírání novinek včetně termínů písemných prací e-mailem;
 • možnost domluvy rodičů s pedagogem nejenom ústně, ale i e-mailem;
 • otevřená komunikace.
Autor loga k 20. výročí - Petra Pavelková, 7. třída.

Klub nadaných dětí

Od září 2013 zakládáme KLUB NADANÝCH DĚTÍ (I. a II. stupeň ZŠ)pod MENSOU ČR ve spolupráci s PŘÍRODOVĚDECKOU FAKULTOU UP v OlomouciBližší informace na: http://deti.mensa.cz/index.php?pg=knd&cid=83Cena:..
zobrazit více informací

(PŘED)ŠKOLIČKA

„(PŘED)ŠKOLIČKA“ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE ČTYŘLÍSTEK, s.r.o.VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Předškolička bude probíhat od října 2013 do května 2014 každé pondělí od..
zobrazit více informací

Školní družina a klub

Školní družina, Školní klub = oáza pohody, odpočinku a relaxace...
zobrazit více informací

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny pro naše žáky a rodičeŽáci i rodiče mají možnost ve vypsaných termínech navštívit vyučující ve škole.Tento čas lze využít k upevnění..
zobrazit více informací

Žákovský parlament

Od září 2011 se znovuaktivuje ŽÁKOVSKÝ PARLAMENTŽákovský parlament má v naší škole již dlouholetou tradici. My se však teď budeme snažit jej více zapojit do života školy..
zobrazit více informací

Vzdělávací program

Vstup pro rodiče

Vážení rodiče, pod třídou vašeho dítěte, jménem a heslem se dostanete na stránky, které jsou chráněny a na které Vám třídní učitel nebo škola bude vyvěšovat důležité informace. Jméno a heslo obdržíte emailem. Prosíme o jejich uchování a dodržení jejich anonymity. Děkujeme...
zobrazit více informací

Spolupráce s PřF UPOL

 Spolupráce Fakultní Základní školy a mateřské školy Čtyřlístek s.r.o. v Uherském Hradišti s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci - od 23. 8. 2007  Obě školy spolupracovaly, spolupracují a budou spolupracovat při: - tvorbě..
zobrazit více informací

Sponzorují nás

Díky pochopení rodičů, příbuzných a přátel školy získáváme finanční i materiální prostředky. Zbytkové materiály, papíry, látky, kreslící..
zobrazit více informací

Letní škola s didaktikou matematiky

Letní tábor 2014

LETNÍ TÁBOR 2014Letní tábor ZŠ Čtyřlístek bude probíhat v termínu 14. 7. - 22. 7. 2014.Užívat si skvělé táborové pohody budeme v rekreačním středisku Chata pod..
zobrazit více informací

Naše úspěchy

Volná pracovní místa

V případě Vašeho zájmu pracovat v naší ZŠ nebo MŠ můžete zaslat svůj profesní životopis, který můžeme založit do naší databáze žadatelů. V případě potřeby..
zobrazit více informací